ФКТМ

4 семестр

Розподіл балів

1. Основна частина

Модуль 1

Поточні контрольні роботи

Модуль 2

Розрахунково-графічна робота

Модуль 3

Екзамен

Загальна сума

Змістовий модуль1

Змістовий модуль2

Частина 1

Частина 2

 

 

С1

К1

К2

Викон.

Захист

Викон.

Захист

 

 

10

10

10

5

10

5

10

40

  100

Зауваження 1. Студент який протягом семестру набрав більше 60 балів має право не складати екзамен модуль 3.

2. Додаткова частина

2.1.

Активна робота на практичному занятті (кілька позитивних відповідей, самостійне виконання всіх планових і понадпланових завдань)

1

2.2.

Відвідування всіх практичних занять

4

2.3.

Участь у днях студентської науки

5

2.4.

Додаткові задачі РГР1

5

2.5.

Призове місце на днях студентської науки

10

2.6.

Призове місце студентської олімпіади ЧДТУ

10

2.7.

Призове місце на республіканській олімпіаді

15

2.8.

Доповідь на всеукраїнській або міжнародній науковій конференції, публікація у фаховому журналі

20

3. Штрафна частина

3.1.

Невиконане домашнє завдання

-2

3.2.

Пропуск будь-якого заняття модуля

-2

3.4.

Погана поведінка

-5

Співвідношення оцінок знань за національною шкалою, шкалою ECTS

 та шкалою навчального закладу

За шкалою ECTS

За національною шкалою

За шкалою навчального закладу

А

Відмінно

90100

ВС

Добре

7589

DE

Задовільно

6074

FX

Незадовільно з можливістю повторного складання

3559

F

Незадовільно з обовязковим повторним курсом

134

Зауваження 2. Студенти, які отримали оцінку A, BC або DE по модулям, що входять в навчальну дисципліну, отримують оцінку з іспиту автоматично. Викладач має право з власного бажання дозволити таким студентам прийти на іспит та спробувати змінити оцінку в традиційний спосіб. Студенти, які отримали оцінку F або оцінку FX  протягом модуля дисципліни, складають іспит в обовязковому порядку. Допуск до складання іспиту такі студенти отримують після виконання нормативних робіт в повному обсязі та додаткової роботи.

 

 

Графік виконання робіт

Вид робіт

Термін (тиждень)

Самостійна робота  №1

Комплексні числа. Основні дії над комплексними числами. Елементарні функції комплексної змінної.

5

Контрольна №1

Функція комплексної змінної.

11

Контрольна робота №2

Теорія ймовірностей та математична статистика.

17

Здача РГР (частина 1)

Функція комплексної змінної.

10

Захист РГР (частина 1)

11

Здача РГР (частина 2)

Теорія ймовірностей та математична статистика.

16

Захист РГР

16

 

Завдання до РГР

Частина 1.

Навчально-методичні матеріали з теорії функції комплексної змінної / Укл.: Щерба А.І., Дідковський Р.М., Олексієнко Н.В., Щерба В.О. Черкаси: ЧДТУ, 2008. 48 с.

Основна частина: задачі №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8.

 

Додаткова частина: задачі №№ 5, 9.

 

Частина 2 (додається).

 

 

Рекомендована література:

1.           Бугров Я.С., Никольский С.М. Высшая математика. Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Ряды. Функции комплексного переменного: Учебник для вузов. М.: Наука, 1925. 464 с.

2.           Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление. Ч.2.

3.           Шкіль М.І., Колесник Т.В. Вища математика. Ч.2, Ч3.

4.           Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Высшая школа, 1997. 479 с.

5.           Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. М.: Высшая школа, 1997. 479 с.

6.           Вентцель Е.С. Теория вероятностей. М.: Наука, 1969. 576 с.

7.           Вентцель Е.С. Овчаров Л.А. Теория вероятностей. Задачи и упражнения. М.: Наука, 1973. 364 с.

8.           Ангилейко И.М., Козлова Р.В. Задачи по теории функции комплексной переменной. Минск: Вышейшая школа, 1976. 127 с.

9.           Сборник задач по математике / Ефимов А.В., Демидович Б.Ф. М.: Наука, 1986. 366 с.

10.       Свешников А.Г., Тихонов А.Н. Теория функции комплексной переменной. М.: Наука, 1967. 304 с.