Еліпс

Зміна форми еліпса при фіксованому положенні фокусів та зміні півосі a.

Зміна форми еліпса при фіксованій півосі a та зміні положення фокусів.

 

Гіпербола

Зміна форми гіперболи при фіксованому положенні фокусів та зміні півосі a.

Зміна форми гіперболи при фіксованій півосі a та зміні положення фокусів.

 

Парабола

Зміна форми параболи при зміні параметра p.

Криві другого порядку з спільним фокусом і директрисою

Рівняння в полярній системі координат

Рисунок виконано при .