Sait Didkowsky R.M.


Студентам інших викладачів

Каталог корисних Internet-ресурсів


Міністерство освіти і науки України

Чекраський державний технологічний університет

Кафедра вищої математики


Кафедра радіотехніки

Український науково-дослідний інститут зв'язку

Інформація та матеріали для моїх студентів

-- Консультації заочників -- Лекції -- Завдання КР заочників -- Критерії оцінювання. Завдання РГР -- Екзаменаційні питання --

PHD

Горлова Т.М. Теорія алгоритмів. [Електронний ресурс]: конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп'ютерні науки» денної та заочної форм навчання / Т.М. Горлова, К.Є. Бобрівник, Н.В. Ліманська – К.: НУХТ, 2015. – 95 с.

Арсенюк І. Р., Колодний В. В., Яровий А. А. Теорія алгоритмів. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 150 с.

Базовий статистичний аналіз випадкови процесів.

Екзаменаційні питання. Теорія алгоритмів.

Лекції

Для 1-го курсу (1 семестр)

Криві та способи їх задання.

Елементи математичної логіки. Елементи теорії множин. Множина дійсних чисел.

Множина комплексних чисел.

Основні елементарні функції та їх графіки.

Критерій Коші збіжності послідовності.

Неперервність функції.

Друга визначна границя.

Похідна. Диференціал.

Для 2-го курсу (3 семестр)

№1. Криволінійні інтеграли І роду (по довжині дуги).

№2. Криволінійні інтеграли ІІ роду (по координатах).

№3. Подвійний інтеграл.

№4. Заміна змінних у подвійному інтегралі. Застосування подвійного інтеграла.

№5. Потрійний інтеграл.

№6. Поверхневий інтеграл першого роду.

№7. Поверхневий інтеграл другого роду.

№8. Формули Гріна, Стокса, Остроградського-Гаусса.

№9. Векторне поле.

Ряди Тейлора.

Для 2-го курсу (4 семестр)

Теорія функції комплексної змінної

№1. Множина комплексних чисел.

№2. Елементарні функції комплексної змінної.

№3. Комплексна площина.

№4. Функція комплексної змінної. Неперервність і диференційовність.

№5. Інтегрування функції комплексної змінної.

№6. Ряди в комплексній області. Ряд Лорана.

№7. Ізольовані особливі точки. Лишки.

№8. Операційне числення.

№9. Застосування ТФКЗ.

Теорія ймовірностей

№1. Елементи комбінаторики. Основні поняття теорії ймовірностей.

№2. Формула повної імовірності. Формула Байєса. Послідовність незалежних випробувань.

№3. Випадкові величини та закони їх розподілу.

№4. Числові характеристики випадкових величин.

№5. Деякі класичні розподіли випадкових величин.

Завдання контрольних робіт заочників

1-ий семестр (1-ий курс, осінній семестр): Контрольні №1, 2, 3. За виключенням задач №1.3, 3.1. Мтодичка Ч. 1

3-ій семестр (2-ий курс, осінній семестр): Контрольні №6, 7. За виключенням задач №6.6, 7.2, 7.3. Мтодичка Ч. 2

4-ий семестр (2-ий курс, весняний семестр): Контрольна №8, Контрольна №9

2(6)-ий семестр, скорочена форма (весняний семестр): Задачі: 4.1(а,б), 4.3(а,в), 6.1, 6.3, 6.5, 7.1(а,б), 7.2, 7.5, 8.1, 8.3, 8.4(3). (Мтодичка Ч. 1) (Мтодичка Ч. 2)

Критерії оцінювання знань. Завдання до РГР

Екзаменаційні питання

GISMETEO: Погода по м.Черкаси
Розміщені тут файли можна переглядати за допомогою Adobe Reader. Скачать інсталяцію
Останню версію Adobe Reader можна отримати на сайті розробника Adobe
Для перегляду файлів у форматі DjVu можна використовувати WinDjView-subpix
Зворотній зв'язок: geom77@mail.ru або пишіть в Новини та коментарі