Sait Didkowsky R.M.


Студентам інших викладачів

Каталог корисних Internet-ресурсів


Міністерство освіти і науки України

Чекраський державний технологічний університет

Кафедра вищої математики


Кафедра радіотехніки

Український науково-дослідний інститут зв'язку

Екзаменаційні питання

Денна форма навчання, ФЕТ, IV семестр (II курс, весняний семестр)

 1. Поняття комплексного числа. Арифметична форма комплексного числа.
 2. Основна теорема алгебри.
 3. Геометричне тлумачення комплексного числа. Формула Муавра.
 4. Добування кореня з комплексного числа.
 5. Елементарні функції комплексної змінної.
 6. Експоненціальна форма комплексного числа.
 7. Комплексна площина. Крива і область на комплексній площині.
 8. Поняття функції комплексної змінної. Графік функції комплексної змінної.
 9. Границя і неперервність функції комплексної змінної.
 10. Похідна функції комплексної змінної. Умови Коші-Рімана.
 11. Властивості аналітичних функцій.
 12. Спряжені гармонічні функції.
 13. Геометричний зміст похідної.
 14. Означення інтеграла функції комплексної змінної.
 15. Обчислення інтеграла.
 16. Властивості інтеграла.
 17. Теорема Коші.
 18. Інтеграл і первісна.
 19. Інтегральна формула Коші.
 20. Нескінченна диференційовність аналітичної функції.
 21. Числові ряди. Збіжність. Абсолютна збіжність.
 22. Функціональні ряди. Рівномірна збіжність. Ознака Вейєрштрасса рівномірної збіжності.
 23. Властивості рівномірно збіжних рядів.
 24. Степеневі ряди.
 25. Ряд Тейлора.
 26. Ряд Лорана.
 27. Нулі функції.
 28. Ізольовані особливі точки. Класифікація.
 29. Усувні особливі точки.
 30. Полюси.
 31. Істотно особливі точки.
 32. Лишки. Означення. Обчислення в полюсах.
 33. Основна теорема про лишки.
 34. Означення перетворення Лапласа.
 35. Властивості перетворення Лапласа.
 36. Формула оберненого перетворення Лапласа.
 37. Теореми розкладання.
 38. Ряди Фур’є в комплексній формі.
 39. Перетворення Фур’є в комплексній формі.
 40. Розв'язування лінійних диференціальних рівнянь операторним методом.

 41. Елементи комбінаторики.
 42. Основні поняття теорії ймовірностей.
 43. Класичне означення ймовірності.
 44. Геометричне означення ймовірності.
 45. Статистичне означення ймовірності.
 46. Сумісні та несумісні події. Теорема додавання ймовірностей.
 47. Залежні та незалежні події. Теорема множення ймовірностей
 48. Повна група подій. Формула повної ймовірності.
 49. Формула Байєса.
 50. Повторення випробувань. Формула Бернулі.
 51. Формула Пуассона.
 52. Локальна теорема Муавра-Лапласа.
 53. Інтегральна теорема Муавра-Лапласа.
 54. Поняття випадкової величини. Функція розподілу.
 55. Дискретні випадкові величини. Закон розподілу.
 56. Неперервні випадкові величини. Функція щільності розподілу.
 57. Числові характеристики випадкових величин.
 58. Біноміальний розподіл.
 59. Рівномірний розподіл.
 60. Нормальний розподіл.
 61. Експоненціальний розподіл.
 62. Основні поняття математичної статистики.
 63. Точкові оцінки числових характеристик випадкових величин.
GISMETEO: Погода по м.Черкаси
Розміщені тут файли можна переглядати за допомогою Adobe Reader. Скачать інсталяцію
Останню версію Adobe Reader можна отримати на сайті розробника Adobe
Для перегляду файлів у форматі DjVu можна використовувати WinDjView-subpix
Зворотній зв'язок: geom77@mail.ru або пишіть в Новини та коментарі