Sait Didkowsky R.M.


Студентам інших викладачів

Каталог корисних Internet-ресурсів


Міністерство освіти і науки України

Чекраський державний технологічний університет

Кафедра вищої математики


Кафедра радіотехніки

Український науково-дослідний інститут зв'язку

Екзаменаційні питання

Заочники, ФЕТ,  2 семестр (І курс весняний семестр)

1.   Область та її основні характеристики.

2.   Поняття функції двох змінних. Область визначення. Графік. Лінії рівня.

3.   Границя функції двох змінних.

4.   Неперервність функції двох змінних.

5.   Частинні прирости, частинні похідні.

6.   Частинні похідні вищих порядків. Теорема про мішані похідні.

7.   Повний диференціал. Диференційованість функції двох змінних.

8.   Застосування повного диференціала до наближених обчислень.

9.   Неперервність диференційованої функції.

10. Властивості функції неперервної в замкненій обмеженій області.

11. Градієнт. Властивості. Геометричний зміст.

12. Похідна за напрямком. Геометричний зміст. Обчислення.

13. Дотична і нормаль до поверхні.

14. Екстремум функції двох змінних. Необхідні умови екстремуму.

15. Достатні умови екстремуму.

16. Відшукання найбільшого і найменшого значення функції в замкненій обмеженій області.

17. Первісна. Невизначений інтеграл.

18. Властивості невизначеного інтегралу.

19. Введення функції під знак диференціала.

20. Інтегрування частинами.

21. Заміна змінної у визначеному інтегралі.

22. Таблиця інтегралів.

23. Інтегрування раціональних функцій.

24. Інтегрування ірраціональностей виду  R(x, ((ax+b)/(cx+d))k,...,((ax+b)/(cx+d))s).

25. Інтегрування диференціальних біномів.

26. Інтегрування тригонометричних функцій.

27. Задача про площу криволінійної трапеції.

28. Поняття визначеного інтегралу.

29. Властивості  визначеного інтегралу.

30. Основна теорема інтегрального числення.

31. Інтегрування частинами у визначеному інтегралі.

32. Заміна змінної у визначеному інтегралі.

GISMETEO: Погода по м.Черкаси
Розміщені тут файли можна переглядати за допомогою Adobe Reader. Скачать інсталяцію
Останню версію Adobe Reader можна отримати на сайті розробника Adobe
Для перегляду файлів у форматі DjVu можна використовувати WinDjView-subpix
Зворотній зв'язок: geom77@mail.ru або пишіть в Новини та коментарі