Sait Didkowsky R.M.


Студентам інших викладачів

Каталог корисних Internet-ресурсів


Міністерство освіти і науки України

Чекраський державний технологічний університет

Кафедра вищої математики


Кафедра радіотехніки

Український науково-дослідний інститут зв'язку

Екзаменаційні питання

Заочники, ФЕТ, 3 семестр (II курс осінній семестр)

 1. Звичайні диференціальні рівняння. Основні поняття і означення.
 2. Диференціальні рівняння з відокремлюваними змінними.
 3. Однорідні диференціальні рівняння першого порядку.
 4. Лінійні диференціальні рівняння першого порядку.
 5. Рівняння Бернулі.
 6. Диференціальні рівняння вищого порядку, що допускають пониження порядку.
 7. Лінійні диференціальні рівняння другого порядку.
 8. Лінійні однорідні диференціальні рівняння другого порядку з сталими коефіцієнтами.
 9. Лінійні неоднорідні рівняння другого порядку з сталими коефіцієнтами. Метод варіації сталих.
 10. Лінійні диференціальні рівняння другого порядку з сталими коефіцієнтами і спеціальною правою частиною.
 11. Нормальні системи диференціальних рівнянь.
 12. Числовий ряд. Геометрична прогресія. Гармонічний ряд.
 13. Необхідна умова збіжності ряду.
 14. Властивості числових рядів.
 15. Знакододатні ряди. Ознаки порівняння числових рядів.
 16. Ознака Д'Аламбера збіжності додатних числових рядів.
 17. Радикальна ознака Коші збіжності додатних числових рядів.
 18. Інтегральна ознака Коші збіжності додатних числових рядів.
 19. Знакозмінні ряди. Абсолютна та умовна збіжність.
 20. Ряди, в яких знаки членів строго чергуються. Теорема Лейбніца.
 21. Функціональні ряди. Збіжність та рівномірна збіжність. Ознака Вейєрштрасса.
 22. Поняття степеневого ряду. Теорема Абеля. Інтервал та радіус збіжності степеневого ряду.
 23. Властивості степеневих рядів.
 24. Ряд Тейлора. Ряд Маклорена.
 25. Розкладання елементарних функцій в ряд Маклорена.
 26. Наближені обчислення за допомогою степеневих рядів.
 27. Поняття ряду Фур'є.
 28. Розкладання функцій в ряд Фур'є в інтервалі (a; b) та (0;b).
GISMETEO: Погода по м.Черкаси
Розміщені тут файли можна переглядати за допомогою Adobe Reader. Скачать інсталяцію
Останню версію Adobe Reader можна отримати на сайті розробника Adobe
Для перегляду файлів у форматі DjVu можна використовувати WinDjView-subpix
Зворотній зв'язок: geom77@mail.ru або пишіть в Новини та коментарі