Sait Didkowsky R.M.


Студентам інших викладачів

Каталог корисних Internet-ресурсів


Міністерство освіти і науки України

Чекраський державний технологічний університет

Кафедра вищої математики


Кафедра радіотехніки

Український науково-дослідний інститут зв'язку

Екзаменаційні питання

Заочники, скорочена форма, ФЕТ, 2(6) семестр (весняний семестр)

 1. Поняття первісної та невизначеного інтегралу.
 2. Властивості невизначеного інтеграла.
 3. Таблиця основних інтегралів.
 4. Заміна змінної у невизначеному інтегралі.
 5. Інтегрування частинами у невизначеному інтегралі.
 6. Означення визначеного інтегралу.
 7. Властивості визначеного інтегралу.
 8. Формула Ньютона-Лейбніца.
 9. Заміна змінної у визначеному інтегралі.
 10. Інтегрування частинами у визначеному інтегралі.
 11. Звичайні диференціальні рівняння 1-го порядку. Основні означення.
 12. Диференціальні рівняння з відокремлюваними змінними.
 13. Лінійні диференціальні рівняння першого порядку.
 14. Диференціальні рівняння вищих порядків. Основні означення.
 15. Теорема про структуру загального розв’язку лінійного однорідного диференціального рівняння другого порядку.
 16. Теорема про структуру загального розв’язку лінійного неоднорідного диференціального рівняння другого порядку.
 17. Лінійні однорідні диференціальні рівняння другого порядку із сталими коефіцієнтами.
 18. Лінійні диференціальні рівняння другого порядку із сталими коефіцієнтами і спеціальною правою частиною.
 19. Числові ряди. Основні означення.
 20. Ознака Д’Аламбера збіжності додатних числових рядів.
 21. Радикальна ознака Коші збіжності додатних числових рядів.
 22. Функціональні ряди. Збіжність та рівномірна збіжність.
 23. Степеневий ряд. Інтервал і радіус збіжності степеневого ряду.
 24. Ряд Тейлора. Розкладання в ряд елементарних функцій.
 25. Ряд Фур’є.
 26. Означення подвійного інтеграла та його основні властивості.
 27. Обчислення подвійного інтеграла.
 28. Означення потрійного інтеграла та його основні властивості.
 29. Обчислення потрійного інтеграла.
 30. Означення криволінійного інтеграла І-го роду.
 31. Обчислення криволінійного інтеграла І-го роду.
 32. Означення криволінійного інтеграла ІІ-го роду.
 33. Обчислення криволінійного інтеграла ІІ-го роду.
 34. Формула Гріна.
 35. Поверхневий інтеграл І-го роду.
 36. Обчислення поверхневого інтеграла І-го роду.
 37. Поверхневий інтеграл ІІ-го роду.
 38. Обчислення поверхневого інтеграла ІІ-го роду.
 39. Потік вектора через орієнтовану поверхню.
 40. Циркуляція вектора по замкненому орієнтованому контуру.
 41. Формула Стокса.
 42. Формула Остроградського-Гауса.
GISMETEO: Погода по м.Черкаси
Розміщені тут файли можна переглядати за допомогою Adobe Reader. Скачать інсталяцію
Останню версію Adobe Reader можна отримати на сайті розробника Adobe
Для перегляду файлів у форматі DjVu можна використовувати WinDjView-subpix
Зворотній зв'язок: geom77@mail.ru або пишіть в Новини та коментарі