Sait Didkowsky R.M.


Студентам інших викладачів

Каталог корисних Internet-ресурсів


Міністерство освіти і науки України

Чекраський державний технологічний університет

Кафедра вищої математики


Кафедра радіотехніки

Український науково-дослідний інститут зв'язку

Критерії оцінювання знань. ФЕТ, 3 семестр

Розподіл балів            Завдання до РГР

    1. Основна частина

 

Модуль 1

Поточні контрольні роботи

Модуль 2

Розрахунково-графічна робота

Модуль 3

Екзамен

Загальна сума

Змістовий модуль1

Змістовий модуль2

Частина 1

Частина 2

 

 

15

15

15

15

 

 

К1

К2

Викон.

Захист

Викон.

Захист

 

 

15

15

5

10

5

10

40

  100

 Зауваження 1. Студент який протягом семестру набрав більше 60 балів має право не складати екзамен (модуль 3).

    2. Додаткова частина

2.1.

Активна робота на практичному занятті (кілька позитивних відповідей, самостійне виконання всіх планових і понадпланових завдань)

1

2.2.

Відвідування всіх практичних та лекційних занять

4

2.3.

Додаткові задачі РГР1

2

2.4.

Додаткові задачі РГР2

5

2.5.

Додаткові задачі РГР3

5

2.6

Участь у днях студентської науки

5

2.7.

Призове місце на днях студентської науки

7

2.8.

Призове місце студентської олімпіади ЧДТУ

7

2.9.

Призове місце на конкурсі студентських робіт ЧДТУ

7

2.10.

Призове місце на республіканській олімпіаді

15

2.11.

Доповідь на всеукраїнській або міжнародній науковій конференції, публікація у фаховому журналі

20

    3. Штрафна частина

3.1.

Невиконане домашнє завдання

-1

3.2.

Пропуск будь-якого заняття модуля

-2

3.3.

Невчасне виконання РГР

-5

Графік виконання робіт

Вид робіт

Термін (тиждень)

Контрольна №1

Криволінійні, кратні та поверхневі інтеграли, теорія поля.

9

Контрольна №2

Ряди.

17

Здача РГР (частина 1)

Криволінійні, кратні та поверхневі інтеграли, теорія поля.

10

Здача РГР (частина 2)

Ряди.

18

Захист РГР

18

 

Завдання до РГР

    Частина 1.

Дідковський Р.М., Олексієнко Н.В., Грижук О.П., Вовненко Н.Ю. Практикум з вищої математики: Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли. Елементи теорії векторного поля – Черкаси: ЧДТУ, 2008. – 112 с.

№№ 1, 2, 4, 6, 7, 8 ,11, 13, 14, 16, 17.

Додаткові задачі.

№№ 9, 10, 12, 15, 18, 19, 20, 22.

    Частина 2.

Кузнецов Л.А. Сборник заданий по высшей математике. – М.: Высш. школа, 1983.

Ряди. Стор. 80. №№ 1, 5, 6, 8, 14, 19.

Додаткові задачі.

№№ 2, 3, 4, 7, 9, 10, 16, 20.

 

GISMETEO: Погода по м.Черкаси
Розміщені тут файли можна переглядати за допомогою Adobe Reader. Скачать інсталяцію
Останню версію Adobe Reader можна отримати на сайті розробника Adobe
Для перегляду файлів у форматі DjVu можна використовувати WinDjView-subpix
Зворотній зв'язок: geom77@mail.ru або пишіть в Новини та коментарі