Sait Didkowsky R.M.


Студентам інших викладачів

Каталог корисних Internet-ресурсів


Міністерство освіти і науки України

Чекраський державний технологічний університет

Кафедра вищої математики


Кафедра радіотехніки

Український науково-дослідний інститут зв'язку

Критерії оцінювання знань. ФЕТ, 4 семестр

Розподіл балів            Завдання до РГР

    1. Основна частина

Модуль 1

Поточні контрольні роботи

Модуль 2

Розрахунково-графічна робота

Модуль 3

Екзамен

Загальна сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Частина 1

Частина 2

 

 

С1

К1

К2

Викон.

Захист

Викон.

Захист

 

 

8

12

10

5

10

5

10

40

100

 Зауваження 1. Студент який протягом семестру набрав більше 60 балів має право не складати екзамен (модуль 3).

    2. Додаткова частина

2.1.

Активна робота на практичному занятті (кілька позитивних відповідей, самостійне виконання всіх планових і понадпланових завдань)

1

2.2.

Відвідування всіх практичних та лекційних занять

4

2.3.

Додаткові задачі РГР1

2

2.4.

Додаткові задачі РГР2

5

2.5.

Участь у днях студентської науки

5

2.6.

Призове місце на днях студентської науки

7

2.7.

Призове місце студентської олімпіади ЧДТУ

7

2.8.

Призове місце на конкурсі студентських робіт ЧДТУ

7

2.9.

Призове місце на республіканській олімпіаді

15

2.10.

Доповідь на всеукраїнській або міжнародній науковій конференції, публікація у фаховому журналі

20

    3. Штрафна частина

3.1.

Невиконане домашнє завдання

-1

3.2.

Пропуск будь-якого заняття модуля

-2

3.3.

Невчасне виконання РГР

-5

Графік виконання робіт

Вид робіт

Термін (тиждень)

Самостійна робота  №1

Комплексні числа. Основні дії над комплексними числами. Елементарні функції комплексної змінної.

5

Контрольна №1

Функція комплексної змінної.

11

Контрольна робота №2

Теорія ймовірностей та математична статистика.

17

Здача РГР (частина 1)

Функція комплексної змінної.

10

Захист РГР (частина 1)

11

Здача РГР (частина 2)

Теорія ймовірностей та математична статистика.

17

Захист РГР (частина 2)

17

 

Завдання до РГР

    Частина 1.

Практикум з теорії функції комплексної змінної. Частина І. Комплексна змінна та функція комплексної змінної / Укладачі: Щерба А.І., Дідковський Р.М., Олексієнко Н.В., Щерба В.О. – Черкаси: ЧДТУ, 2008. – 50 с.

№№ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10.

Додаткові задачі.

№№ 4, 5, 9.

Навчально-методичні матеріали з теорії функції комплексної змінної: Теорія лишків. Операційне числення / Укл.: Щерба А.І., Дідковський Р.М., Олексієнко Н.В., Щерба В.О. – Черкаси: ЧДТУ, 2009. – 60 с.

№ 5.2

 

    Частина 2.

Збірник завдань для розрахунково-графічних робіт з теорії ймовірностей та математичної статистики для студентів економічних та технічних спеціальностей [Електронний ресурс] / Укл. Т. Б. Ламзіна, Р. М. Дідковський, О. М. Кондратьєва, С. І. Півненко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – 52 с.

Робота 1. №№ 1, 4, 5; Робота 2. №№ 1, 3, 4; Робота 3. № 1.

Додаткові задачі.

Робота 1. № 3; Робота 2. № 5; Робота 3. № 2.

 

GISMETEO: Погода по м.Черкаси
Розміщені тут файли можна переглядати за допомогою Adobe Reader. Скачать інсталяцію
Останню версію Adobe Reader можна отримати на сайті розробника Adobe
Для перегляду файлів у форматі DjVu можна використовувати WinDjView-subpix
Зворотній зв'язок: geom77@mail.ru або пишіть в Новини та коментарі