Sait Didkowsky R.M.


Студентам інших викладачів

Каталог корисних Internet-ресурсів


Міністерство освіти і науки України

Чекраський державний технологічний університет

Кафедра вищої математики


Кафедра радіотехніки

Український науково-дослідний інститут зв'язку

Співвідношення оцінок знань за національною шкалою, шкалою ECTS та шкалою навчального закладу

За шкалою ECTS

За національною шкалою

За шкалою навчального закладу

А

Відмінно

90–100

ВС

Добре

75–89

DE

Задовільно

60–74

FX

Незадовільно з можливістю повторного складання

35–59

F

Незадовільно з обов’язковим повторним курсом

1–34

Зауваження 2. Студенти, які отримали оцінку A, BC або DE по модулям, що входять в навчальну дисципліну, отримують оцінку з іспиту автоматично. Викладач має право з власного бажання дозволити таким студентам прийти на іспит та спробувати змінити оцінку в традиційний спосіб. Студенти, які отримали оцінку F або оцінку FX  протягом модуля дисципліни, складають іспит в обов’язковому порядку. Допуск до складання іспиту такі студенти отримують після виконання нормативних робіт в повному обсязі та додаткової роботи.

GISMETEO: Погода по м.Черкаси
Розміщені тут файли можна переглядати за допомогою Adobe Reader. Скачать інсталяцію
Останню версію Adobe Reader можна отримати на сайті розробника Adobe
Для перегляду файлів у форматі DjVu можна використовувати WinDjView-subpix
Зворотній зв'язок: geom77@mail.ru або пишіть в Новини та коментарі